HAYAFIXIME 200

HAYAFIXIME 200

  • Therapeutic Category Cephalosporin Antibiotic
  • Pharmaceutical Form : Capsules
  • Composition : Cefixime (trihydrate )200 mg.