HAYAFIXIME 400

HAYAFIXIME 400

  • Therapeutic Category Cephalosporin Antibiotic
  • Pharmaceutical Form : Capsules
  • Composition : Cefixime (trihydrate )400 mg.