HAYASTATINA 40

HAYASTATINA 40

  • Therapeutic Category Antihyperlipidemic. (HMG.-CoA reductase enzyme inhibitor).
  • Pharmaceutical Form : Tablets
  • Composition : Atorvastatin (calcium )40 mg.